تاریخ انتشار :چهارشنبه ۳۰ دی ۹۴.::. ساعت : ۵:۱۷ ب.ظ
فاقددیدگاه 970 بازدید

سامانه ساعت یا سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) و رصدخانه پژوهش و فناوری توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) رونمایی و اجرای آزمایشی آنها آغاز شد.

 

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) و رصدخانه پژوهش و فناوری همزمان با نشست سراسری رئیسان دانشگاه‌ها رونمایی و اجرای آزمایشی آنها آغاز شد.

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است میان درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش کشور که افزایش بهره‌وری ملی را با شبکه‌سازی میان نیازها و پژوهش‌ها پی‌می‌گیرد.

این سامانه در گام نخست، پیوند میان پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمان‌ها دنبال می‌کند.

این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایت‌ها) و عرضه پژوهش (توانمندی‌ها و نیاز به حمایت) پشتیبانی می‌شود.

سازمان‌ها می‌توانند در این سامانه، درخواست‌ها و حمایت‌های خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، تأمین منابع مالی، خدمات مشاوره، تأمین تجهیزات و سخت‌افزار، تأمین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد.

از سوی دیگر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند توانمندی‌ها و گرایش‌های پژوهشی خود را به همراه حمایت‌هایی که برای پی‌گیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان‌ها برسانند.

هم چنین، رصدخانه پژوهش و فناوری، ابزاری مدیریتی و راهکاری تصمیمیار در حوزه علم، پژوهش، و فناوری کشور است که امکان تحلیل، مقایسه، گزارشگیری، و پیگیری روند تغییرات اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانهای را فراهم میکند.

این رصدخانه از گنجینه اطلاعاتی تغذیه میکند که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در نزدیک به نیم قرن تاریخچه غنی خود بر پایه ماموریت «گردآوری، سازمان‌دهی،‌ ذخیره، حفظ،‌ بازیابی، تحلیل، و اشاعه‌ی مدارک و اطلاعات علم و فناوری کشور» به دست آورده است.

رصدخانه پژوهش و فناوری پنج داشبورد مدیریتی را به شرح زیر در بر میگیرد که از این میان داشبورد پارس راه‌اندازی شده است:

  • داشبورد پارس (پایان‌نامهها و رسالهها)

رصد اطلاعات پایاننامهها، رساله‏‌ها، و پیشنهادیههای تحصیلات تکمیلی کشور

  • داشبورد پیشینه پژوهش

رصد اطلاعات درخواست‌های پیشینه پژوهش دانشجویان، استادان، و پژوهشگران کشور

  • داشبورد همانندجو

رصد همانندجویی در نوشتارهای علمی کشور

  • داشبورد دانش ایران

رصد تولید دانش ایران در سطح جهان

  • داشبورد سمات ملی

رصد اطلاعات پژوهشی، کشور

دیدگاه خود را به ما بگویید.