کارگاه مقاله نویسی ISI: ثبت نام

آبان ۲۴ام, ۱۳۹۳
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ ثبت نام در کارگاه مقاله نویسی ISI: √ رزرو... ادامه
لذت کار علمی یا نگارش مقاله ISI

لذت کار علمی بیشتر است یا نوشتن مقاله ISI: درسهایی از پروژه جهانی ژنوم انسان

مهر ۲۷ام, ۱۳۹۳
لذت کار علمی بیشتر است یا نوشتن مقاله ISI: درسهایی از پروژه جهانی ژنوم انسان  برای پروژه ژنوم انسان  6 میلیارد دلار هزینه شد و ربات ها و ابر رایانه هایی برای آن... ادامه
معاون پژوهشی وزارت علوم

دسترسی دانشگاه ها به پایگاه های علمی تا ماه آینده

مرداد ۱ام, ۱۳۹۳
دسترسی دانشگاه ها به پایگاه های علمی به گزارش پرتال تحصیلات تکمیلی از سایت ورازت علوم، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، آخرین وضعیت تسویه بدهی دانشگاه ها به پایگاه... ادامه