سوابق علمی دکتر حمید سالاری جو

مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۵
سوابق آموزشی دکتر سالاری جو . دانشجوی دکتـری دانشـگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد از دانـشگاه تربیت مدرس . . سوابق پژوهشی . برگزاری دوره های آموزشی رایتنگ... ادامه