نتیجه بررسی وضعیت لغو قبولی متقاضیان دکتری دانشگاه تهران

نتیجه بررسی وضعیت لغو قبولی متقاضیان دکتری دانشگاه تهران

مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۳
نتیجه بررسی وضعیت لغو قبولی متقاضیان دکتری دانشگاه تهران سرپرست دانشگاه تهران افزود: نتیجه جلسه این دانشگاه در خصوص وضعیت لغو قبولی متقاضیان دکتری (استعداد درخشان)... ادامه