خلاصه ای از سوابق جناب آقای دکتر حمـزه حسینی

مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۵
سوابق آموزشی: . دانشجوی دکتـری دانـشگاه تهران کارشناسی ارشد از دانشـگاه تربیت مدرس . . سوابق اجرایی و پژوهشی: . انجام بیش از 200 پروژه دانشجویی (تجزیه و... ادامه