سند آمایش آموزش عالی

دی ۳۰ام, ۱۳۹۴
سند آمایش آموزش عالی منصور کبگانیان دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور در حاشیه هفتاد و سومین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی در جمع خبرنگاران گفت: بحث آمایش آموزش... ادامه