نقش درصد امتیاز آزمون دکتری ۹۵ (امتیاز کتبی چند؟ مصاحبه چند؟)

دی ۱۸ام, ۱۳۹۴
نقش درصد امتیاز آزمون دکتری 95 (امتیاز کتبی چند؟ مصاحبه چند؟) پس از حرف و حدیث های فراوان راجع به طرح سنجش و پذیرش کمسیون مجلس، آنچه که واضح است ضرایب گفته شده (50 کتبی،... ادامه