سرقت ادبی

آخرین وضعیت پرونده جنجالی سرقت ادبی مقالات نویسندگان ایرانی: گزارش نیچر و اشپرینگر

آبان ۳۰ام, ۱۳۹۵
آخرین وضعیت پرونده جنجالی سرقت ادبی مقالات نویسندگان ایرانی: گزارش نیچر و اشپرینگر شاید آخرین اخبار از این سرقت ادبی را در سایت الف مطالعه کرد که عینا در ذیل نقل... ادامه